Informatie Clubs

                                             Penn Superprestige Boat
Handleiding voor de organiserende clubs.

Graag vragen  we de organiserende clubs om een aantal regels/richtlijnen te volgen, zodanig dat een trekking en het opstellen van een klassement steeds op eenzelfde manier gebeurt.

Wij danken alvast de organisators van een van de wedstrijden dit mee te volgen. Thanks

   Indien u interesse hebt om een wedstrijd mee te laten tellen voor ons topklassement kan u steeds een aanvraag doen bij Bram Cole

bram@triangel-vzw.be


Algemeen richtlijnen:

– organiserende clubs zorgen voor een huishoudelijk wedstrijdreglement dat zorgt voor een eerlijk verloop. De Belgische wedstrijden houden zich aan de reglementen van het VVBZ

Richtlijnen ivm de trekking:

– trekking is steeds openbaar en staat vermeldt op de uitnodiging
– trekking moet steeds 100% eerlijk en transparant verlopen. Er mogen onder geen enkele voorwaarde deelnemers(buiten de schippers) op bepaalde boten/sectoren geplaatst worden.
– deelnemers van eenzelfde club moeten altijd zoveel mogelijk gespreid worden over de sectoren.
vb1: 15 deelnemers RZC – 18 boten -niemand RZC zal samen zitten
vb2: 20 deelnemers RZC – 15 sectoren dus dat wordt dan 10 sectoren met 1 deelnemer
RZC en 5 sectoren met 2 deelnemers RZC
Indien er vragen zijn over hoe je een trekking correct organiseert, staat er iemand van ons team u graag bij.
– steeds werken met gelijk verdeelde sectoren (max 1 deelnemer verschil)
– Wij en de deelnemers zouden het erg appreciëren dat u na de trekking de resultaten doorstuurt of op facebookpagina plaatst onder Penn Superprestige Boat.

Richtlijnen wedstrijd:

– Zorg voor een duidelijk wedstrijdreglement, dit voorkomt discussies achteraf.
– zorg ervoor als organiserende club dat de bootcommissarissen weten wat ze moeten doen. Graag zet ik een aantal puntjes op een rijtje waar het al eens misloopt
– meten van de vis gebeurt op 1 dezelfde meetlat en steeds door de bootcommissaris.
– Na het nameten mag de vis niet onder water gezet worden.
– beaasde onderlijnen laten liggen of klaarleggen mag niet!
– schippers die deelnemen aan de wedstrijd trekken steeds mee voor de bootplaats.

Richtlijnen ivm de uitmaak:

– vanaf nu de uitslag graag doorsturen naar Bram@triangel-vzw.be
– individuele uitmaak: werken met boot/sector plaatsen en dan in elkaar schuiven volgens gewicht.
– uitmaak teams : 4 van de 5 individuele uitslagen tellen. Individuele rangking wordt gebruikt.
– De uitslag van de wedstrijd hebben wij graag zo snel mogelijk in ons bezit. Mailen naar Bram@triangel-vzw.be liefst binnen de 3 dagen…..
– Wij zouden het erg appreciëren dat er de nodige zorg wordt gedragen over de schrijfwijze van namen (steeds volledige voornaam en achternaam) en bij welke club ze zitten. Dit om misverstanden te vermijden.
– Indien er fouten gemeld worden, graag rustig nakijken en een aangepast klassement doorsturen.
– Het organiserend superprestige team is enkel verantwoordelijk voor het algemeen klassement Penn superpretige boat, dus niet voor de wedstrijd klassementen

Richtlijnen andere:

– doorsturen van foto’s: wij zijn steeds blij met foto’s, geen massa maar enkele leuke zou top zijn!
Bram@triangel-vzw.be of eddy.boer1@telenet.be
– Als organiserende club van een wedstrijd vragen wij ook om andere wedstrijden te promoten binnen uw club. U vindt het fijn om veel inschrijvingen te hebben, probeer dan zelf ook deel te nemen aan de andere wedstrijden of toch zeker uw leden te informeren.
– graag alle uitslagen, uitnodigingen, foto’s,  trekkingen doorsturen.
– probeer de datum van uw wedstrijd doordacht aan te vragen.
– als organisators van dit topklassement behouden wij ons het recht om te bepalen welke wedstrijden worden opgenomen in het volgend kalenderjaar. De geselecteerde wedstrijden zullen steeds voor de aanvang van het seizoen kenbaar gemaakt worden.
– indien u niet wenst dat uw wedstrijd wordt opgenomen kan dit zeker gemeld worden.
– nieuwe aanvragen om een wedstrijd te laten opnemen zijn natuurlijk ook steeds mogelijk.

Indien u als organiserende club deze regels/richtlijnen niet wenst te volgen, zal er vanuit onze organisatie beslist worden om uw wedstrijd tijdelijk of definitief niet meer op te nemen in ons topklassement.
Wij hopen natuurlijk in het belang van uw club en de deelnemers dat dit niet hoeft te gebeuren.
Wij danken u alvast voor jullie sportieve medewerking en wensen jullie veel succes met de organisatie!

Indien vragen en/of opmerkingen, dan horen wij het graag.
Tot gauw.